De Boys & Jeugdkampen

ONZE JEUGD OP ZOMERKAMP

Het jeugdbestuur mocht zich in de zeventiger jaren seizoenen lang verheugen over veel hulp van eerste en tweede elftalspelers. Zodoende kon er heel wat georganiseerd worden. In die tijd rijpte het plan om zich ook in de vakantietijd met de jeugdleden bezig te houden. Trainingen of toernooien waren er in de maand juli niet. Uiteindelijk werd het idee geopperd om bij voldoende deelname een week op kamp te gaan. De belangstelling bleek groot. Het plan kon uitgevoerd worden.

4 Juli 1977 vertrokken liefst 46 jongens met een aantal leiders voor een week naar Opglabbeek in België.
Daar was geen sportcentrum, waar professionele krachten onze jongens onder hun hoede namen. Nee, het werd kamperen op een ouderwetse manier. Eigen programma samenstellen voor iedere dag, zelf koken, kortom heel wat werk voor de leiding.
Jan Tiemes trad op als hoofdleider. Hij werd bijgestaan door jeugdbestuurders en begeleiders: Jan Kölker, Jep Wagenaar, John Remmerde, Leo Wetzels, Hans Stratmann, Jacques Wijhers, Auke Wagenaar en Mathieu Oerlemans.Onmisbare hulp werd geboden door de dames A. Kölker, L. Cox en L. Wijhers. Zij hadden de moeilijke taak om enkele keren per dag meer dan 50 hongerige magen te vullen. Daar het de eerste keer was dat ze aan zo'n karwei begonnen, hadden ze de hulp ingeroepen van mevrouw G. Kösters, die op dat gebied de nodige ervaring had opgedaan tijdens kampen van het Oratorium. Het zware werk in de keuken werd uitgevoerd door Koos Kley.Transportbedrijf Janssen zorgde, mede dankzij de hulp van Wiel Büscher, voor het vervoer heen en terug van alle spullen (koffers, maar ook alle keukengerei). Het Oratorium leende alles uit wat maar nodig was. Ons toenmalig jeugdbestuur had zich heel wat op de hals gehaald, maar mocht terugzien op een geslaagde onderneming. De deelnemers hadden zich goed geamuseerd. Een jaar later vertrok weer een schare jeugdigen naar dezelfde plaats om het over te doen.vlnr: Frans Fröls, Jan Kempen, Leo Heythuizen & Jan Kölker tijdens het kamp in Opglabbeek in 1978


In 1979 werd een andere koers gevaren. Onze jeugd vertrok naar een KNVB centrum. De oudsten gingen naar Zeist, de jongsten vonden onderdak in Maarsbergen.De leiding moest gesplitst worden. Onder de begeleiders vinden we opnieuw naast leden van het jeugdbestuur, spelers van het 1e en 2e elftal (o.a. Arno en Luois Duchateau en Joep Hanssen).Bij deze kampen werd een strak tijdschema aangehouden. De leiding was nu in handen van beroepskrachten. Daardoor namen de voorbereidingen minder tijd in beslag terwijl onze jeugdleden intensiever werden beziggehouden met alle mogelijke takken van sport.
Naast voetbal, korfbal, zitvoetbal en handbal stonden ook vlag veroveren en andere spelen op het programma. ’s Avonds waren de meeste jongelui blij dat ze op tijd naar hun bedje mochten.


De kampen zijn een vast onderdeel van het jaarprogramma van de Boys geworden. Na herhaling van Zeist en Maarsbergen was Bergen (Noord Limburg) enkele jaren standplaats Wellerlooi was de volgende plaats waar de jeugd neerstreek.Jeugdkamp 1987 - 18 t/m 24 juli

Onderstaande anekdote zal bij vele kampgangers van dat jaar nog op het netvlies staan.
De C1 op Jeugdkamp in het seizoen 1981-1982
OPROEP van de Redactie:

Voorzie ons van anekdotes, verhalen en foto’s van Boys-jeugdkampen. Het is de bedoeling dat deze kampen ook een mooie prominente plaats op de website krijgen