Terreinknecht Leo Habets over zijn club

Bij het samenstellen van het gedenkboek in 1987 ter ere van het 50 jarig bestaan werd in intervieuw-vorm door terreinknecht Lei Habets teruggekeken op zijn Boys-tijd; 

 
In gesprek met ........
LEO HABETS
UNIEK IN DE BOYS .......... UNIEK OOK VER DAARBUITEN

Kun je een korte levensbeschrijving geven?
"Ik ben in 1933 geboren in Klimmen, heb een beetje gevoetbald bij SCKR, ben in 1956 getrouwd met Gerda Dautzenberg (een fervent Boys-supportster) en ben via Frans Fröls als het ware ingelijfd bij de Waubachse Boys."

Hoe ging dat inlijven in zijn werk?
"Nadat ik in Lauradorp was komen wonen, voelde ik me in het begin hier allerminst thuis. Ter afleiding en om me wat in te burgeren ging ik af en toe met Frans Fröls mee wat terreinwerkzaamheden verrichten (in die tijd deed Frans dat). Het toenmalige bestuur was net zoals het bestuur van tegenwoordig: zag het iemand wat doen, dan werd hij meteen gevraagd of hij nog meer wilde doen. Zo ben ik dus sinds september 1959 de enige echte "terreinknecht"."

Wat houdt dat anno 1987 in?
"In een normale competitiewerkweek ben ik heel wat uurtjes op het terrein te vinden: dinsdag en donderdag van 18:45-21:30 uur, vrijdagavond poets ik onge: veer 3 uur, op zaterdag maak ik 's morgens alles klaar. Dat duurt 2 uur, 's middags ruim ik 2 uur op, behalve als er een senioren-elftal thuis speelt dan ben ik er een uur langer, op zondag ben ik van 9.00-12.30 uur en van 13.30-17.30 uur op het terrein in de weer."

Hoe was dat in het verleden?
"Ongeveer hetzelfde, alleen kwamen er toen vaak nog andere terreinwerkzaamheden bij. Ik denk b.v. aan grasmaaien met de zeis met dhr. Hinskens, de vader van ons erelid Mai Hinskens, en dhr. Deguelle B. sr. Ook moesten er toen herstellingen worden verricht aan terrein en afrastering. Daarbij hielpen vele leden. Gerda, mijn vrouw, heeft bovendien 12 jaar lang de sportkleding verzorgd (wassen, strijken en herstellen) zonder de moderne hulpmiddelen van tegenwoordig. "

Zijn er veel dingen veranderd?
"Ja, heel veel dingen zijn verbeterd. De kraan met gaatjesbuis is nu douche; de slecht functionerende bijzetverwarmingsapparaten werden C.V., de cementvloer is tegelvloer, de gieter met ongebluste kalk is lijnentrekker met kalkpoeder en al deze verbeteringen zijn tot stand gekomen dankzij de grote inzet van vele leden."

Bewaar je veel herinneringen?
"Als je meer dan 25 jaar terug kunt kijken dan bewaar je natuurlijk vele herinneringen. Leuke, zoals de kampioenschappen van het eerste vooral. O.a. dat van 1961. Dat herinner ik me nog als de dag van gisteren. 10 Minuten voor tijd was ik al in de bus gaan zitten. Weg kampioenschap tot 16.10 uur. Ik hoorde
geschreeuw vermengd met gejuich. Zonder na te denken rende ik terug. Meteen kon ik me tussen de juichende en feestvierende Boysschare storten. Daarnaast herinner ik me ook minder leuke dingen. De vele degradaties in de 60-er jaren van het eerste vooral. Deze gingen bovendien gepaard met het verslechteren van de vriendschapsband in de Boys-familie en het vertrek van vele leden. Gelukkig is de band in de Boys-familie de laatste 2 jaren sterk verbeterd."

Hoe lang denk je dit werk nog te kunnen doen?
"Het 25-jarigjubileum is voor Gerda en mij onvergetelijk geweest. Dat vooral heeft ons weer moed gegeven om door te gaan. Hoe lang nog? Dat weet ik niet."

Hopelijk nog vele jaren, Leo en Gerda, de Boys kunnen jullie heel moeilijk missen.

 


In D'r Punter van September 1983 stond het onderstaande artikel over Leo Habets
In 1984 vierde Leo Habets zijn jubileum als 25 jaar terreinknecht van onze club. Onderstaand een foto-impressie van de receptie in de Boys-kantine.