Woord van dank

Een speciaal woord van dank moeten we zeker overbrengen aan het damescomité dat ter ere van het 50-jarig bestaan destijds het gedenkboek mogelijk heeft gemaakt.
Dit gedenkboek is de basis voor deze website voor wat betreft de periode tot en met 1987. Vele passages op deze website zijn rechtstreeks uit dit gedenkboek afkomstig of gebaseerd op citaten uit het boek.
 

Dit woord van dank geldt dan ook met name voor de samenstellers van het gedenkboek
J. Plum, J. de Lang en J. Schormans.